دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
فرم ها

فرم ها

 

پرسشنامه اطلاعات فردی

۱۰۰

درخواست صدور، تمديد، تجديد و تفکيک گذرنامه

۱۰۱

اقرار نامه بقاء بر تابعيت ايران

۱۰۲

درخواستنامه تغيير محل اقامت و اجازه خروج مکرر افراد مقيم خارج از کشور

۱۰۳

درخواستنامه اجازه خروج يکبار در سال برای مشمولين خارج از کشور

۱۰۴

درخواستنامه تغيير محل اقامت

۱۰۵

رضايتنامه تغيير محل اقامت همسر و فرزندان

۱۰۶

موافقتنامه خروج همسر و فرزندان از ايران

۱۰۷

درخواست صدور برگ عبور

۱۰۸

در خواستنامه رسيدگی به خروج غير مجاز

۱۰۹

درخواستنامه اجازه خروج افراد مقيم خارج از كشور (عابرين غيرمجاز)

۱۱۰

درخواستنامه درج مشخصات همسر و فرزندان بعنوان همراه در گذرنامه

۱۱۱

درخواستنامه الصاق عکس  فرزندان  در گذرنامه

۱۱۲

استعلام آخرين خروج

۱۱۳

اجازه پدر برای صدور گذرنامه فرزند

۱۱۴

درخواست صدور یا تجدید ، المثنی برای متقاضیان پناهندگی

۱۹۸

درخواست تمدید برای متقاضیان پناهندگی

۱۹۹

درخواستنامه ثبت ازدواج زن و مرد ايرانی

۲۰۱

درخواستنامه ثبت ازدواج با مرد خارجی

۲۰۲

تعهدنامه انصراف از دريافت نفقه و بليط هواپيما (ويژه بانوان ايرانی متقاضی ازدواج با مرد خارجی)

۲۰۳

درخواستنامه ثبت ازدواج با زن خارجی و صدور شناسنامه ايرانی

۲۰۴

درخواستنامه بانوی خارجی برای استفاده از نام خانوادگی همسر ايرانی

۲۰۵

درخواستنامه صدور شناسنامه برای بانوی خارجی

۲۰۶

درخواستنامه صدور شناسنامه فرزند

۲۰۷a

درخواستنامه صدور شناسنامه برای افراد بالای ۱۸ سال

۲۰۷b

اقرارنامه رابطه زوجيت و نسب

۲۰۹

اقرار به رابطه نسب

۲۱۰a

اقرار به رابطه نسب برای فاقدين شناسنامه

۲۱۰b

درخواستنامه تعويض شناسنامه برای فرزندان ۱۵ ساله

۲۱۱

درخواستنامه تعويض شناسنامه طرح قديم

۲۱۲

درخواستنامه صدور المثنی شناسنامه

۲۱۳

درخواستنامه عكسدار کردن شناسنامه

۲۱۴

درخواستنامه اصلاح مندرجات شناسنامه

۲۱۵

درخواستنامه تغيير نام

۲۱۶

درخواستنامه تغيير نام خانوادگی

۲۱۷

درخواستنامه گواهی عدم سوء پيشينه

۲۱۸

درخواستنامه صدور گواهی تجرد

۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی طلاق

۱ - ۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی ازدواج

۲ - ۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی ولادت

۳ - ۲۱۹

درخواستنامه صدور گواهی ملیت

۴ - ۲۱۹

درخواستنامه ثبت طلاق

۲۲۰a

درخواستنامه ثبت طلاق يکجانبه

۲۲۰b

درخواستنامه ثبت فوت

۲۲۱

پرسشنامه درخواست کنندگان دريافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد

۲۲۲

استشهاديه برای گواهی وضعيت مشمول ( در خارج از كشور)

۲۵۲

درخواستنامه خريد خدمت سربازی

۲۵۳

درخواستنامه تأييد مدارک برای استفاده از عفو رهبری

۲۵۴

درخواستنامه صدور کارت شناسائی ملی

۲۷۰

استشهاديه صحت تعلق عکس

۲۷۲

Visa Application

115

ترجمه گواهینامه رانندگی

۲۷۴

المثنی و تعویض گواهینامه رانندگی

۲۷۵

درخواست درج مشخصات فرزند خارجی‌ در شناسنامه مادر ایرانی‌

۲۷۶

درخواستنامه تشکيل پرونده دانشجوئی

۴۰۱

درخواستنامه اجازه خروج دانشجوئی

۴۰۲

درخواستنامه تأييد مدارک پزشکی دانشجويان بورسيه

۴۰۳

درخواستنامه تغيير محل اقامت دانشجو

۴۰۴

درخواستنامه تأييد مدارک تحصيلی

۴۰۵

 درخواستنامه صدور معرفی نامه گمركی

۴۰۶

درخواستنامه معافيت تحصيلی

۴۰۷

درخواستنامه گواهی پشتیبانی مالی

۴۰۸

درخواستنامهفرم برگ تحقیق وضعیت

۵۰۱

درخواستنامهدر قیدحیات بودن پدر

۵۰۲

درخواستنامهاستشهادیه تایید وضعیت مشمولان

۵۰۳

برگه‌ درخواست تعویض و صدور کارت هوشمند معافیت

۵۰۴

فرم درخواست المثنی معافیت / پایان خدمت

۵۰۵

درخواستنامهفرم احراز هویت متقاضیان درخواست تعویض و المثنی معافیت / پایان خدمت ویژه متقاضیان خارج از کشور

۵۰۶

درخواستنامهفرم تعهد ویژه متقاضیان المثنی معافیت / پایان خدمت خارج از کشور

۵۰۷

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران